Làm gì được ta?

Thu và Chuyển trái phép ra nước ngoài nhiều chương trình ca nhạc. 100 bài sáng tác trước 1975. 39 bài sáng tác trong và ngoài nước. Một số bài bị cấm và 10 bài nhạc lính Cộng Hòa. (Tin mới đăng nhập... Read More