Cái tit ko nên là CÔNG AN THẢ KẺ LỪA ĐẢO, mà phải viết đúng là CÔN AN BẢO KÊ CHO LỪA ĐẢO

Cái tit ko nên là CÔNG AN THẢ KẺ LỪA ĐẢO, mà phải viết đúng là CÔN AN BẢO KÊ CHO LỪA ĐẢO. Vụ này mà làm ra ngô ra khoai thì một số cán bộ bay lon vèo vèo , xe lừa đảo mà cầm chạy như đúng rồi. CƯỚP CÓ HỆ THỐNG, CƯỚP CÓ BẢO KÊ.


Facebook: https://www.facebook.com/trinhtrungtruc85

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *