TUYỂN GẤU ĐI COI KỊCH NOEL NĂM NAY, Sân khấu mới ra mắt mà dựng nhìu vở phong phú ghê nè

TUYỂN GẤU ĐI COI KỊCH NOEL NĂM NAY
Sân khấu mới ra mắt mà dựng nhìu vở phong phú ghê nè. 23/12 này có ai đi coi kịch với tui không?
Giá vé mua 2 tặng 1. Thích quá nè. Ai đi coment bên dưới tập trung lại đi nha


Facebook: https://www.facebook.com/mynhanminhngoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *