Bình yên từ trong tim tôi! Gia đình Phú Quốc! Cô thân yêu! Anh Ba chị Ba, anh Bảy chị Bảy, chị Năm, anh Tư, anh Sáu, chị…

Bình yên từ trong tim tôi! Gia đình Phú Quốc! Cô thân yêu! Anh Ba chị Ba, anh Bảy chị Bảy, chị Năm, anh Tư, anh Sáu, chị Hai, em Ngọc Nữ… và mấy anh em trong gia đình!!! Sắp tới là những chặn đường dài mà anh em ta cùng bước!


Facebook: https://www.facebook.com/trung.ngoviet.9

10 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *