Du canh và du cư nhưng họ không phải là đồng bào thiếu số

Du canh và du cư nhưng họ không phải là đồng bào thiếu số.
Trong vòng 3 – 4 tháng, nơi này là nhà của một nhóm 10 – 15 người nông dân. Họ đến từ các tỉnh Miền Trung hoặc Tây Nam Bộ. Do ở địa phương của họ thiếu đất canh tác nên họ đến những vùng xa xôi, đất rộng người thưa để thuê đất trồng dưa. Sau một vụ mùa 3 – 4 tháng họ lại ra đi (vì không canh tác được liền 2 vụ trên cùng diện tích đất) và đến địa điểm khác để bắt đầu 1 vụ mùa mới. Rồi sau đó lại ra đi.
Đây là sự năng động của con người trong thế giới hiện nay hay là sự thụt lùi/bất công của một xã hội làm người ta không thể sống nổi ở nơi chôn nhau cắt rốn nên đành phải chọn kiếp tha phương để kiếm sống và biến kẻ có tập quán định cư lâu đời thành dân du cư?
Một case study về xã hội nên làm.


Facebook: https://www.facebook.com/phamhd.phuoc

5 comments

    1. Chỉ mới tường thuật chứ chưa có ý kiến gì mà sao gọi là hơi quá. Muốn có kết luận chính xác thì cần phải có nghiên cứu. Chính vì vậy nên đề xuất một case study cho trường hợp này.

  1. Bài viết hay ! Có một cách mưu sinh để tồn tại mà ít người biết , chưa biết là ưu hay khuyết nhưng người ta đã nghĩ ra và có lẽ cũng có hiệu quả trong điều kiện khó khăn nên vãn cứ tồn tại và tiếp diễn !

  2. Mướn đất để luân canh thôi thày ơi. Vụ sau CMV và tuyến trùng sẽ gây mất mùa.
    Miền Trung và miền Tây quỹ đất ngày càng eo hẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *