Wikipedia mới cập nhật thông tin phần Tiếng Việt

Wikipedia mới cập nhật thông tin phần Tiếng Việt. Trong mục Chuyện bên lề có ghi:
“Năm 2017, phó giáo sư – tiến sĩ Bùi Hiền đã đề xuất thay đổi lại tiếng Việt. Cụ thể là thay đổi lại các vần trong tiếng Việt mà theo ông thì sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn, thêm một số chữ là F,J,W,Z và bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt. Sau khi đề xuất được công chúng biết đến, đã có nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Số người ủng hộ ông rất ít, ngược lại ông bị lên án rất mạnh mẽ bởi công chúng” 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/khoanin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *