Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác….


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006708318224

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *