Những ngày tháng bận rộn cuối năm, Mẹ không tránh khỏi có những lúc không dành trọn thời gian cho con

Những ngày tháng bận rộn cuối năm, Mẹ không tránh khỏi có những lúc không dành trọn thời gian cho con. Subin của Mẹ dường như cũng hiểu ra nên em í trở nên đòi hỏi yêu thương nhiều hơn.
Thương nhất là nửa đêm đang ngủ bỗng dưng ẻm khóc nức nở, muốn được Mẹ bế lên dỗ dành như sợ Mẹ đi mất. Cố lên nhé trai iu!


Facebook: https://www.facebook.com/dieu.anh.52

30 comments

  1. Eo ơi cười giòn hơn ngô rang mẹ Anh Dieu ah.ghét quá tết về Dì phải cắn cho phát mới được nả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *