Trong một cuốn phim cũ anh xem, Có gã trai đem lòng yêu mùa hạ, Mùa hạ đó đảo điên và nghiệt ngã, Như em

Trong một cuốn phim cũ anh xem
Có gã trai đem lòng yêu mùa hạ
Mùa hạ đó đảo điên và nghiệt ngã
Như em….
Trong một cuốn sách cũ em từng đọc
Có một cô gái nhỏ đã phải lòng mùa đông
Mùa đông ấy bão giông đến bất ngờ
Tựa như anh….


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006708318224

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *