Con người ai cũng lựa chọn điều tốt nhất cho mình

Con người ai cũng lựa chọn điều tốt nhất cho mình. những câu hứa hẹn, thề chỉ nói từ cái miệng. khi gặp điều tốt hơn họ sẽ bỏ cũ noeis mới. thương người ta cho…chỉ nhận lại cái vui tự lòng ta có và cái phản phúc từ người trao tặng.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đi khi làm nghề. vì ko cho…nó ko phải tôi nữa. đời người đc bao năm?


Facebook: https://www.facebook.com/chunghialeodinhbao

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *