Nếu ai có hỏi tui sao chọn VN Airline đi thì tui sẽ trả lời là tại vì éo còn sự lựa chọn khác nữa

Nếu ai có hỏi tui sao chọn VN Airline đi thì tui sẽ trả lời là tại vì éo còn sự lựa chọn khác nữa. Delay mà báo thời gian dời lại 3 lần, coi khách hàng như mấy con lừa. Ko có 1 câu xin lỗi, nó đổi qua cổng khác như lùa con nít trong trường mẫu giáo vậy.


Facebook: https://www.facebook.com/trinhtrungtruc85

10 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *