Người ta thường nói ông trời k có mắt ,ở hiền k gặp lành

Người ta thường nói ông trời k có mắt ,ở hiền k gặp lành .Nhưng thật ra những chuyện trải qua của chúng ta đều có báo ứng ,ở hiền gặp lành ,k phải k đến mà là đến sớm hay muộn .
Nhân có nhân báo
Quả có quả báo
Phúc cho ai k thấy mà tin !


Facebook: https://www.facebook.com/Nguyenquoctoan190911

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *