Nhịp sống Sài Gòn buổi trưa – FM 95

Nhịp sống Sài Gòn buổi trưa – FM 95.6 Mhz
Khách mời: đạo diễn Quốc Thảo, GĐ điều hành TH Entertainment, Ms Thảo Nguyễn, giám đốc phụ trách đào tạo, sân khấu kịch Quốc Thảo.


Facebook: https://www.facebook.com/ken.tran.888

3 comments

  1. Hùng ơi, anh Quốc Thảo vừa là Đạo diễn- GĐ điều hành TH Entertainment, anh Quốc Thuận là đạo diễn và giám đốc sản xuất, chị là GĐ đào tạo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *