Show khai xuân cùng em trai tôi tại Hà Nội, nơi có người con gái mang tên một nhành hoa! ?, Tám bên cánh gà

Show khai xuân cùng em trai tôi tại Hà Nội, nơi có người con gái mang tên một nhành hoa! ?
Tám bên cánh gà…
Chộp: Dung Ngọc Cao
Make up & hair: Linh Pupe & Quang Chins


Facebook: https://www.facebook.com/le.h.nhung.372

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *