Phương Pháp Hóa Giải Mũi Phá Tài, ?Trong Tướng Diện Học thì Mũi là Tài Tinh chủ quản về tiền bạc thu nhập, cũng…

Phương Pháp Hóa Giải Mũi Phá Tài
?Trong Tướng Diện Học thì Mũi là Tài Tinh chủ quản về tiền bạc thu nhập, cũng như sự tích lũy tiền bạc. Một người như có sống mũi thấp hãm tất nhiên sẽ chủ về tiền bạc khó khăn. Song để phán định một cách chắc chắn thì cần xem xét sự tương quan của sống mũi với hai bên gò má, người có sống mũi thấp nhưng gò má cũng thấp thì là thuộc về tướng mũi Phản Cách Vi Kỳ. Vẫn có thể giàu có. Bởi thế xem mũi tất cần phối hợp lưỡng quyền (hai bên gò má).
……………………………………………………………………….
www.phongthuy123.com – A Tư Tiểu Khang.


Facebook: https://www.facebook.com/giaidapphongthuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *