Pepsi hư lm

Pepsi hư lm..bjh hoài àk..tiền khám tiền thuốc tiền tả bay hek hơn 500k lun r.. Lần nào đi khá́m bjh cũng mấy trăm hek.hic.. Đã nghèo mắc cái eo nưã??? Ng nhỏ xíu mà bjh hoài .. ... Read More

Continue reading »