Rồi, xong

Rồi, xong. Từ Houston bay đi Denver mà bà United Airlines bả delay 8 lần. Hổng biết còn chuyến nào từ Denver về San Jose đêm nay hông nữa. Nãy giờ loa phi trường cứ liên tục thông báo vì gió quá mạnh nên... Read More

Continue reading »